Beleidsplan KNV EHBO afd. Yerseke

De KNV EHBO is in de eerste plaats in het leven geroepen om zoveel mogelijk mensen op te leiden tot EHBO-er. Dat wil zeggen de mensen de theoretische kennis en de praktische vaardigheden bij te brengen, te examineren en nadien zorg te dragen dat deze kennis actueel blijft. Dat laatste betekent niet slechts trouw de herhalingslessen volgen maar ook de nieuwe inzichten eigen maken en – bij uitbreiding van de theoretische vereisten – deze blijven volgen. In het recente verleden is dat geweest het toepassen van reanimatie en nadien aangevuld met het bedienen van de AED.
Ook EHBO lessen op (basis)scholen verplicht stellen zal door ons met veel belangstelling gevolgd worden en zullen wij daar waar nodig op inspelen.
Ook de recente COVID-19 pandemie zal komende jaren een rode draad zijn waar continu de ontwikkelingen m.b.t. eerste hulpverlening nauwlettend gevolgd gaan worden. Hiervoor is er een protocol opgesteld wat regelmatig zal worden bijgesteld naar de ontwikkeling van de pandemie.