Competenties

Tijdens de herhalingslessen EHBO worden de diverse competenties, vaardigheden behandeld.

Deze worden door de instucteur beoordeeld en bij goed gevolg kan het diploma om de twee jaar verlengd worden.
In de link hieronder word verwezen naar de competenties die vereist zijn voor het behalen en behouden van het EHBO eenheidsdiploma.

Gedurende de herhalingslessen komen deze competenties aan bod en zullen binnen de twee jaar geldigheid van het diploma afgetoetst worden door de instructeur.

https://www.hetoranjekruis.nl/media/1023/competentielijsten_27e_druk_oranje_kruis_boekje_2018-02-07.pdf