Doelstellingen KNV EHBO afd. Yerseke

In overeenkomst met de statuten van KNV EHBO afd. Yerseke artikel 3 luiden de doelstellingen;

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van EHBO cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  • het organiseren van reanimatiecursussen en/of herhalingscursussen aan, zowel leden, dan wel derden, om zo een breed mogelijk burgerhulp netwerk te krijgen;
  • het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en kritisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
  • het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  • het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  • andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel