Privacyregelement

KNV EHBO afdeling Yerseke hanteerd het privicyregelement zoals dat gepubliceerd is op de site van de landelijke vereniging hieronder kunt U via de link deze raadplegen.

https://koninklijke-ehbo.nl/contact/privacyreglement/