Erelid word 100 jaar

Vandaag is ons erelid, onze erevoorzitter van EHBO Yerseke, Jewannes Minnaard 100 jaar geworden.

Vanaf deze plaats willen wij hem van harte feliciteren met het bereiken van deze respectabele leeftijd. Nog steeds is Jewannes zeer begaan met onze vereniging en laat zich hierover regelmatig informeren. Ook op onze verenigingsavond is hij een graag geziene gast, altijd worden we verrast met een van zijn befaamde toespraken. We hopen nog lang hiervan getuige te zijn. Later dit jaar hopen we hem persoonlijk nog te kunnen feliciteren.